Phân biệt 'compliment' và 'complement'

"Compliment" nghĩa là khen ngợi, sự tán dương, trong khi "complement" có nhiều cách sử dụng hơn. 

Grammarly

Giáo dục Thứ hai, 18/12/2017, 16:41 (GMT+7)