Phân biệt hai từ 'train' và 'chain'

Trong tiếng Anh nhiều người Việt Nam không phát âm đúng khiến cho người nghe dễ hiểu nhầm. Video sau đây sẽ giúp cho các bạn phân biệt cách đọc phát âm giữa hai từ 'train' và 'chain'.

Giáo dục Thứ bảy, 17/9/2016, 08:00 (GMT+7)