VnExpress
Background Video

Phân biệt hai từ 'train' và 'chain'

Trong tiếng Anh nhiều người Việt Nam không phát âm đúng khiến cho người nghe dễ hiểu nhầm. Video sau đây sẽ giúp cho các bạn phân biệt cách đọc phát âm giữa hai từ 'train' và 'chain'.
Giáo dục  08:00 - 17/9/2016
 
 
 Tags

học tiếng Anh

cách phát âm

cách học tiếng Anh

phát âm sai

phát âm đúng

 
vnexpress