Phân biệt 'interested' và 'interesting'

Tính từ đuôi -ed dùng để biểu lộ cảm giác, trong khi tính từ đuôi -ing dùng để mô tả người hoặc vật gây ra một cảm giác nào đó.  

American English

Giáo dục Thứ tư, 9/5/2018, 12:18 (GMT+7)