Phân biệt 'wall' và 'world' trong tiếng Anh

'Wall' và 'world' là 2 từ rất khó phát âm chính xác, đặc biệt trong tiếng Anh-Mỹ. Cùng xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để phát âm tiếng Anh như người bản xứ.

Giáo dục Thứ bảy, 10/9/2016, 08:00 (GMT+7)

Loading