Phần Khởi động kỷ lục ở Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Xuân Phương (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) là thí sinh đầu tiên năm 2019, thứ tư trong lịch sử Olympia giành điểm tuyệt đối phần Khởi động.

Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dục Chủ nhật, 24/2/2019, 15:22 (GMT+7)