Phần thi Khởi động thi quý Olympia của nam sinh trường Ams

Bình tĩnh và chính xác, Phạm Huy Hoàng trả lời đúng 9/12 câu hỏi, qua đó giành 90 điểm ở phần thi Khởi động.

Giáo dục Chủ nhật, 20/8/2017, 18:12 (GMT+7)