Phần thi Tăng tốc chung kết Olympia 18

Đến phần Tăng tốc, điểm số thay đổi nhanh chóng khi Hoàng Cường, Quang Trường và Quang Nhật cùng được 150 điểm, Tân Nhật có 100 điểm.

Theo VTV

Giáo dục Chủ nhật, 2/9/2018, 12:33 (GMT+7)