Phần thi Tăng tốc của Hà Việt Hoàng

Không phải là người nhanh nhất ở tất cả các câu hỏi nhưng với sự chính xác của mình, Hà Việt Hoàng trả lời chính xác 4/4 câu ở phần thi Tăng tốc và nâng tổng số điểm lên 250.

Giáo dục Chủ nhật, 19/2/2017, 17:12 (GMT+7)