VnExpress
Background Video

Phát âm chính xác từ 'express'

Bạn là độc giả của VnExpress, làm thế nào để nói đúng tên tờ báo trong tiếng Anh? Cùng xem video thú vị sau đây.
Giáo dục  05:00 - 29/11/2016
 
 
 Tags

học tiếng Anh

phát âm đúng

phát âm sai

cách phát âm

phát âm tiếng Anh chuẩn

Anh-Mỹ

 
vnexpress