Phát âm chúa Jesus chính xác trong tiếng Anh

Nếu bạn nói "Giê-su" như cách phát âm quen thuộc, người nước ngoài sẽ không biết bạn đang đề cập cái gì. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen để phát âm đúng từ này. 

Giáo dục Thứ bảy, 24/12/2016, 02:00 (GMT+7)