Phát âm chuẩn câu 'I'll be late'

"I'll", dạng rút gọn của "I will" có ba cách đọc. Bạn hãy luyện tập để nói câu "I'll be late" như người bản xứ. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ năm, 26/10/2017, 09:51 (GMT+7)