Phát âm chuẩn cụm từ 'See you later'

Thực tế, từ "you" trong cụm từ dùng để nói khi chào tạm biệt không đọc là /ju/ mà được phát âm là /jə/.

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ hai, 22/10/2018, 06:00 (GMT+7)