Phát âm chuẩn từ 'bucket list'

Tiếng Anh có từ "bucket list" chỉ danh sách việc bạn mong muốn thực hiện trước khi chết. Học cách phát âm chuẩn từ này qua video hướng dẫn của cô Moon Nguyen. 

Giáo dục Thứ sáu, 6/1/2017, 05:00 (GMT+7)