Phát âm đúng từ 'business'

"Phần lớn người Việt Nam đọc từ business thành 3 âm tiết, thực tế chỉ có 2. Âm thứ nhất bạn phải phát ra âm với hai hàng răng cắn chặt", Ngô Quỳnh Vân (Trung tâm Anh ngữ Van Abroad) chia sẻ.

Giáo dục Thứ tư, 31/8/2016, 11:29 (GMT+7)