Phát âm đúng từ 'magnificent'

Làm thế nào để phát âm đúng từ tiếng Anh "magnificent" trong Anh - Mỹ, hãy luyện theo hướng dẫn sau đây.

Giáo dục Chủ nhật, 1/1/2017, 07:00 (GMT+7)