VnExpress
Background Video

Phát âm 'funny' và 'money' đúng cách

"Funny" và "money" là hai từ quen thuộc trong tiếng Anh mà nhiều người Việt Nam phát âm chưa chuẩn xác. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen và luyện nói theo giọng Anh - Mỹ. 
Giáo dục  04:00 - 14/1
 
 
 Tags

phát âm

học tiếng Anh

giọng Anh - Mỹ

phát âm từ funny

phát âm từ money

từ quen thuộc

 
vnexpress