Phát âm 'funny' và 'money' đúng cách

"Funny" và "money" là hai từ quen thuộc trong tiếng Anh mà nhiều người Việt Nam phát âm chưa chuẩn xác. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen và luyện nói theo giọng Anh - Mỹ. 

Giáo dục Thứ bảy, 14/1/2017, 04:00 (GMT+7)