VnExpress
Background Video

Phát âm tiếng Anh từ 'ngày 20'

Các bạn có chắc mình phát âm đúng ngày 20 trong tiếng Anh không? Cùng xem video của cô Moon để biết cách phát âm chính xác từ "ngày thứ 20" trong tháng.
Giáo dục  00:00 - 2/12/2016
 
 
 Tags

học tiếng Anh

cách phát âm

phát âm sai

phát âm đúng

20/11

nhà giáo việt nam

 
vnexpress