Phát âm từ 'purchase', dễ mà khó

Từ 'purchase' hầu hết người Việt Nam phát âm sai. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đã ý thức được về cách phát âm chuẩn, đây vẫn là một từ khó phát âm. 

Giáo dục Thứ năm, 24/11/2016, 02:00 (GMT+7)