Phát âm từ 'would, could' trong tiếng Anh-Mỹ

Làm thế nào để đọc đúng từ Would và Could trong tiếng Anh-Mỹ, hãy đọc và luyện theo cách sau đây. 

Giáo dục Thứ năm, 25/8/2016, 01:00 (GMT+7)