Phát âm xe buýt nhanh BRT trong tiếng Anh

Xe buýt nhanh BRT vừa đi vào hoạt động ở thủ đô. Bạn có biết BRT là viết tắt của từ gì và phát âm chính xác cụm từ đó như thế nào? 

Giáo dục Thứ tư, 4/1/2017, 04:00 (GMT+7)