Pokemon, từ tiếng Anh người Việt hay phát âm sai

Pokemon được hàng triệu người chơi trong thời gian gần đây, tuy nhiên nhiều người Việt Nam phát âm chưa đúng từ này. Hãy cùng luyện cách đọc từ cho chuẩn.

Giáo dục Thứ năm, 8/9/2016, 01:00 (GMT+7)