Publish, từ tiếng Anh nhiều người Việt phát âm sai

Để phát âm đúng từ "Publish" mà nhiều người Việt phát âm sai, hãy luyện và đọc theo hướng dẫn sau đây.

Giáo dục Thứ ba, 8/11/2016, 06:00 (GMT+7)