Quả cam chìm xuống nước khi bị bóc vỏ

Thông thường, quả cam luôn nổi trên mặt nước do vỏ cam chứa nhiều không khí, có tác dụng như một chiếc phao. Do vậy, khi bóc vỏ, cam sẽ chìm thẳng xuống đáy. 

Giáo dục Chủ nhật, 12/2/2017, 19:30 (GMT+7)