Quả cam đặt tên theo màu cam hay ngược lại?

Từ  "orange" trong tiếng Anh chỉ cả quả cam và màu cam. Thứ nào được gọi là "orange" trước?  

Food for thought

Giáo dục Chủ nhật, 15/4/2018, 15:16 (GMT+7)