'Refrigerator', từ tiếng Anh khó phát âm

Có những từ tiếng Anh người Việt Nam rất khó phát âm cho đúng, 'refrigerator' là một ví dụ. Từ này có tới 2 trọng âm.

Giáo dục Thứ sáu, 18/11/2016, 01:00 (GMT+7)