Sáu bước khiến kẻ bắt nạt không muốn lại gần

Trước khi nhờ người lớn giúp đỡ, trẻ có thể đối phó với kẻ bắt nạt bằng cách ngăn cơ hội tiếp cận hay không tỏ ra sợ hãi. 

Thùy Linh - Howcast

Giáo dục Thứ bảy, 7/10/2017, 14:00 (GMT+7)