'Strategic' - từ tiếng Anh 90% người Việt phát âm sai

90% người Việt Nam phát âm sai từ 'strategic'. Lý do thường là hay gắn cách phát âm từ này với từ "strategy". Cùng xem video để học cách phát âm từ này.

Giáo dục Thứ bảy, 26/11/2016, 03:00 (GMT+7)