Sự khác biệt giữa trẻ con xưa và nay khiến phụ huynh suy ngẫm

Xưa trẻ nài nỉ mẹ 5 phút để được chơi ở sân bóng cùng bạn. Nay trẻ xin ra ngoài muộn 5 phút để chơi cố ván điện tử.

Theo Bright Side

Giáo dục Thứ bảy, 28/4/2018, 09:44 (GMT+7)