Tại sao không thể chia cho 0?

Thông thường khi chia cho số càng nhỏ, bạn sẽ nhận được kết quả càng lớn, nhưng với số 0 thì khác.  

Đức Huy (theo TED Ed)

Giáo dục Chủ nhật, 24/3/2019, 04:00 (GMT+7)