Tại sao tường thành lại hình tròn?

Tường thành hình tròn sẽ bao phủ được diện tích lớn nhất với chu vi nhỏ nhất, giúp giảm tối đa nguyên liệu xây dựng và người canh gác.

Đức Huy (theo Tipping Poin Math)

Giáo dục Thứ tư, 13/3/2019, 08:26 (GMT+7)