Tầm quan trọng của số Pi

Nhờ số Pi, bạn có thể thực hiện nhiều phép tính toán liên quan đến hình tròn, và hình tròn có mặt ở khắp nơi.

Theo Business Insider

Giáo dục Thứ năm, 14/3/2019, 04:00 (GMT+7)