Tạo chú gà giấy đơn giản theo nghệ thuật Origami

Với một tờ giấy 15x15 cm, bạn hãy hướng dẫn trẻ gấp chú gà theo nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản.

Theo Origami Art

Giáo dục Thứ năm, 14/2/2019, 11:55 (GMT+7)