Tập nối âm để nói tiếng Anh tự nhiên

Nhiều người mới học tiếng Anh không phân biệt được khi nghe hai câu "Is he good?" và "Is she good?" do người bản xứ thường đọc nối âm. Xem hướng dẫn của cô Moon Nguyen về cách nối âm để nói tự nhiên như người Mỹ. 

Giáo dục Thứ hai, 16/1/2017, 06:00 (GMT+7)