Thầy bói phát âm sai từ 'fortune'

Bạn có biết từ thầy bói trong tiếng Anh là gì? Xem video để biết cách phát âm từ 'fortune' - một từ tới 90% người Việt Nam phát âm sai. 

Nhật Quang

Giáo dục Thứ sáu, 26/8/2016, 07:55 (GMT+7)