VnExpress
Background Video

Thí nghiệm vui với nam châm và pin

Chỉ cần cục nam châm và viên pin kết hợp với một sợi dây đồng, giấy thiếc hay diêm, bạn có thể tạo ra những hình ảnh thú vị.
Giáo dục  07:00 - 14/3

Theo 5-minute crafts

 
 
 Tags

thí nghiệm khoa học

thí nghiệm vui

nam châm

pin

thí nghiệm với nam châm

thí nghiệm với pin

 
vnexpress