VnExpress
Background Video

Thí sinh đua giành suất vào ĐH Sân khấu Điện ảnh

Để vào học ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thí sinh phải thể hiện nhiều tình huống cảm xúc.
Giáo dục  18:02 - 12/7

Giang Huy

 
 
 Tags

Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội

ngành diễn viên

trường sân khấu

thí sinh

thi năng khiếu

thi đại học

 
vnexpress