VnExpress
Background Video

'Thợ mộc tí hon' đóng đồ chơi ở Hà Nội

Bằng những dụng cụ cưa, búa, đinh, giấy nhám. Các bạn nhỏ Hà Nội có thể tự kẻ vẽ, cưa đục làm những đồ chơi hình chiếc xe đạp, bàn lăn bi bằng gỗ thông qua một buổi hướng dẫn làm thợ mộc.
Giáo dục  05:00 - 21/4/2017

Huy Mạnh

 
 
 Tags

thợ mộc

đồ chơi

đóng đồ chơi

Hà Nội

sáng tạo

đồ chơi bằng gỗ

 
vnexpress