Thời gian mang thai của các loài động vật

Quá trình mang thai của rệp mềm không đến một ngày, trong khi cá mập Greenland sẽ sinh sau 43 tháng.

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ năm, 20/9/2018, 09:44 (GMT+7)