Thử tài của bạn: 'Pen' hay 'pan'?

Bạn có phải người nghe tiếng Anh tốt? Bạn chọn cái bút hay cái chảo? Nghe kỹ từ cô Moon Nguyen phát âm và đưa ra đáp án đúng. 

Giáo dục Thứ hai, 21/11/2016, 04:00 (GMT+7)