VnExpress
Background Video

Thử tài nhìn hình đoán tên quốc gia bằng tiếng Anh

Từ những hình ảnh cho sẵn, bạn hãy sử dụng vốn từ vựng, ghép từ và đoán tên quốc gia trong tiếng Anh.
Giáo dục  09:51 - 24/7/2017

Phiêu Linh - Mind Your Idiot  |  

 
 
 Tags

đoán tên quốc gia

tiếng Anh

thử tài

thử thách

vốn từ vựng

học từ vựng

 
vnexpress