Thử tài nhìn hình đoán tên quốc gia bằng tiếng Anh

Từ những hình ảnh cho sẵn, bạn hãy sử dụng vốn từ vựng, ghép từ và đoán tên quốc gia trong tiếng Anh.

Phiêu Linh - Mind Your Idiot

Giáo dục Thứ hai, 24/7/2017, 09:51 (GMT+7)