Thử thách tìm đường về nhà chỉ với một câu hỏi

Đứng trước một người luôn nói dối và một người luôn nói thật, bạn sẽ hỏi câu gì để được chỉ đúng đường về nhà?

Thùy Linh - Riddle Channel

Giáo dục Thứ tư, 2/8/2017, 08:52 (GMT+7)