Tổ hợp phím tắt Ctrl và chữ cái trong Microsoft Word

Bạn có biết Ctrl + M hay Ctrl + G dùng để làm gì? Dưới đây là cách dùng tổ hợp phím Ctrl + (A...Z) trong Microsoft Word.

Theo Silent Course

Giáo dục Thứ sáu, 27/10/2017, 19:06 (GMT+7)