Trẻ nhào lộn như xiếc trong lò luyện vận động viên ở Trung Quốc

Hiệu trưởng tin rằng những thử thách hiện tại sẽ tôi luyện trẻ thành người sẵn sàng đối mặt với gian khó trong tương lai. 

Theo SCMP

Giáo dục Thứ năm, 6/12/2018, 10:12 (GMT+7)