Trung tâm giáo dục Việt Nam trong top 16 trường đẹp thế giới

Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ở Quy Nhơn (Bình Định) là nơi gặp gỡ, tương tác giữa các nhà khoa học quốc tế.

Dương Tâm - ICISE Conference Center Vietnam

Giáo dục Thứ sáu, 21/7/2017, 02:00 (GMT+7)