Từ 'experience' nhiều người Việt phát âm sai

Không phải ai cũng có thể đọc đúng từ "experience" trong tiếng Anh. Để đọc cho chính xác, bạn hãy luyện theo hướng dẫn sau.

Giáo dục Thứ năm, 13/10/2016, 01:00 (GMT+7)