Từ tiếng Anh khó phát âm - 'culture'

Culture rất khó phát âm, đặc biệt trong tiếng Anh-Mỹ. Thử phát âm từ này và đối chiếu với cách nói chuẩn trong video dưới đây.

Giáo dục Thứ hai, 12/9/2016, 08:00 (GMT+7)