Từ tiếng Anh nói về thời tiết

Ngô Quỳnh Vân (Van AB Road), cô giáo tiếng Anh ở Hà Nội, hướng dẫn cách học từ mới về mùa và thời tiết.

Giáo dục Thứ tư, 5/10/2016, 12:17 (GMT+7)