Tỷ lệ sinh viên quốc tế ở 10 đại học danh tiếng nhất năm 2018

Trong 10 trường được THE bình chọn, Đại học Oxford có nhiều sinh viên quốc tế nhất, chiếm 38% tổng số người theo học.

Dương Tâm

Giáo dục Thứ ba, 5/6/2018, 10:26 (GMT+7)