Ý nghĩa cách nói 'xõa tóc ra' trong tiếng Anh

Nếu giới trẻ Việt dùng từ lóng "xõa" để nói về việc xả hơi, thư giãn, tiếng Anh có cụm từ tương tự là "let your hair down".

English Idioms TV

Giáo dục Thứ ba, 30/1/2018, 17:59 (GMT+7)