Ý nghĩa cụm từ 'clean bill of health'

Nếu bác sĩ đưa cho bạn tờ "clean bill of health", bạn được chứng nhận sức khỏe tốt. 

American English

Giáo dục Chủ nhật, 29/4/2018, 08:00 (GMT+7)